الویت های پژوهشی:

1- تاثیر روش ترانس کرانیال کارنت استیمولیشن، در درمان و پیشگیری از عود مصرف کنندگان مواد محرک، شیشه، مورفین، تریاک، حشیش.

2- تاثیر روش نوروفیدبک، در درمان و پیشگیری از عود مصرف کنندگان مواد محرک، شیشه، مورفین، تریاک، حشیش، الکل.

3- تاثیر روش هیپنو ریلاکسیشن و انزجار درمانی، در درمان و پیشگیری از عود مصرف کنندگان مواد محرک، شیشه، مورفین، تریاک،حشیش، الکل.

4- میزان همپوشانی اختلالات روانپزشکی همراه مواد محرک، تریاک، حشیش.

5-میزان اثر گذاری روش های درمان و نگهدارنده سوء مصرف کنندگان مواد محرک، تریاک و حشیش در درمان با داروهای آگونیست (مراکز ترک اعتیاد).

6-روش های بر گرداندن افراد وابسته به مواد محرک، تریاک، کانابیس و الکل به اجتماع و کاهش آسیب .

7-نقش سوء مصرف مواد در اختلالات جنسی و برعکس.

8- علل افزایش شیوع و عود در افراد سوء مصرف کننده انواع مواد.

9- سلامت روان در گروههای آسیب پذیر.

10-اختلالات روانپزشکی و بیماریهای جسمی.

آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 10:15