ردیف

عنوان طرح های مصوب مرکز تحقیقات مجری
1

فراوانی هم ابتلایی اختلال وسواس جبری با سایر اختلالات روانپزشکی وارتباط آن با زیر مجموعه های اختلال وسواس جبری.

دکتر خلخالی
2 بررسی اثر بخشی درمان کوتاه مدت ازدواج به وصال نرسیده در مراجعین به کلینیک روانپزشکی طلوع شهر دکتر نجفی
3 بررسی شیوع اختلالات شناختی و عملکرد سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان گیلان دکتر سلیمانی
4 مقایسه اثر بخشی درمانیTDCS همراه با درمان های دارویی و درمان های دارویی به تنهایی در بیماران اختلال وسواس جبری مقاوم به درمان دکتر نجفی
5

بررسی فراوانی،علل وکیفیت مشاوره های روانپزشکی درخواستی از بیمارستان های آموزشی شهر رشت برای بیمارستان شفا از تیرماه 91 تا پایان93

دکتر عبدالهی
6 اثر آموزش روانپزشکی بر نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به روانپزشکی و افراد مبتلا به اختلالات روانی سال تحصیلی96 دکتر سلیمانی
7

بررسی میزان رضایت جنسی و سلامت روان در زنان سالمند گیلان

دکتر عبدالهی
8 بررسی ارتباط اضطراب، استرس و افسردگی با هوش هیجانی در دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر کوشا
9 بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت­های فرزندپروری بر دانش، نگرش و عملکرد مادران دارای کودکان ADHD مراجعه کننده به درمانگاه کودک و نوجوان بیمارستان شفا- رشت دکتر کوشا
10 بررسی ویژگیهای روانی پرسشنامه ادراک بیماری برای بیماران اسکیزوفرنی دکتر شکرگزار
11

بررسی فراوانی و عوامل خطر افسردگی و اضطراب در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در یک مطالعه مبتنی بر جامعه

دکتر شکرگزار
12 مقایسه تاثیر ملاتونین و زولپیدم بر اختلال خواب ناشی ازپری منوپوز و منوپوز دکتر شکرگزار
13 بررسی روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی پس از سکته مغزی در بیماران سرپایی در شهر رشت دکتر شکرگزار
14 بررسی میزان رضایتمندی جنسی وسلامت روان درزنان سالمند متاهل گیلان در سال 95-96 دکتر عبدالهی
15 بررسی سلامت روانی، کیفیت زندگی و شادکامی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اتیسم و مقایسه آنها با مادران دارای کودک سالم دکتر سلیمانی
16

ارزیابی خواص سایکومتریک آزمون فاگرشتروم برای وابستگی به نیکوتین (FTND) در افراد سیگاری مراجعه کننده به درمانگاه درمان نگهدارنده با متادون بیمارستان شفا

دکتر سلیمانی
17 بررسی حافظه دیداری و توجه بینایی در مبتلایان به سایکوز ناشی از مت آمفتامین و مقایسه آن با اسکیزوفرنیا و گروه کنترل دکتر خلخالی
18

بررسیﺗﺄثیر Transcranial direct current stimulationدرکاهش علایم بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری مقاوم به درمان

دکتر نجفی
19 بررسی ویژگیهای روانی پرسشنامه ادراک بیماری برای بیماران اسکیزوفرنی دکتر شکرگزار
20
کارآزمایی بالینی اثر درمان با تحریک الکتریکی مغز(tDCS) بر عملکردهای حرکتی و شناختی مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیک تحت حاد مراجعه کننده به کلینیک تخصصی و فوق تخصصی طلوع در سال های 98-1396
دکتر نجفی
21 اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر میزان درد مبتلایان به کمردرد مزمن در سال های 96-1395 دکتر سلیمانی
22
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی پس از سکته مغزی در بیماران سرپایی در شهر رشت
دکتر شکرگزار
23
بررسی و مقایسه ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری(نوع علایم وسواس جبری ، سیر ،تکانش گری ،گرایش به خودکشی وپاسخ به درمان) با وبدون هم ابتلایی با اختلال دوقطبی در یک کلینیک سرپایی روانپزشکی در رشت درسال 1396
دکتر خلخالی
24
 بررسی و مقایسه ی ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با و بدون هم ابتلایی با اختلال اضطرابی در یک کلینیک سرپایی روانپزشکی در رشت در سال 1396  دکتر خلخالی
 25بررسی تاثیر متفورمین بر شاخص توده ی بدنی در بیماران تحت درمان با داروهای مهارکننده ی انتخابی بازجذب سروتونین مراجعه کننده به کلینیکهای روانپزشکی شهر رشت دکتر شکرگزار 
26
مقایسه سطوح شناختی در سه ماهه های بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا رشت در سال 1397-98
دکتر سلیمانی
 27بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بیمار و فشار مراقب بر سیر بیماری در بیماران دو قطبی مراجعه کننده به بیمارستان شفای رشت در سال 97
دکتر شکرگزار
28 بررسی اثر افزودن پروبیوتیک به درمان استاندارد بر روی علایم بیماران اسکیزوفرنی بار اول: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور
دکتر سلیمانی 
 29

بررسی اثر محافظتی شناختی لیوتیرونین در بیماران مبتلا به اختلال خلقی تحت درمان الکتروشوک

دکتر نجفی 
آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 10:15