ردیف

عنوان
1 دلیریوم در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه

2

میانگین تغییرات قند خون ناشنا وBMIدر بیماران روان پریش مصرف کننده الانزاپین در بیمارستان شفا و کلینیک خصوصی رشت

3

ارزشیابی درونی گروه آموزشی روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

4

بررسی فراوانی نسبی اختلالات افسردگی در بیماران آماده جراحی پیوند عروق کرونر

5

بررسی شیوع افسردگی در سه ماهه سوم بارداری

6

هنجاریابی آزمون SCL_90_Rدر دانش آموزان دبیرستانی، پیش دانشگاهی استان گیلان

7

اختلال اضطراب و افسردگی در بیماران دچار سندرم روده تحریک پذیر

8

حمله مانیا در مبتلایان به ناهنجاری مهاجرت نورونی(گزارش موردی)

9

فراوانی روش های مراقبت از خود در مقابل توهم شنوایی

10

عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر در افراد 15 تا 30 سال: یک مطالعه کیفی

11

شیوع مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی شهر رشت

12

مقایسه کیفیت زندگی همسران مردان سوء مصرف کننده مواد با گروه کنترل

13

فراوانی مصرف مار جوانا در بیمارا ن مراجعه کننده به بخش فوریت های روانپزشکی

14

شیوع افسردگی پس از زایمان در بیمارستان الزهرای شهر رشت

15

فراوانی مصرف مواد مخدر و داروها در افراد وابسته به مواد افیونی

16

ملاقات با پزشکان قبل از اقدام به خودکشی

17

بررسی شیوع مصرف مواد در دانش آموزان دبیرستانی استان گیلان

18

بررسی شیوع عود در روش سم زدایی فوق سریع زیر بیهوشی عمومی در افراد وابسته به هروئین و تریاک

19

شیوع مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

20

مقایسه نگرش کودکان مبتلا به نقص توجه _ بیش فعالی با همشیرهای غیر مبتلا و گروه کنترل نسبت به مصرف سیگار

21

بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون

22

بررسی الگوی پدیدار شناختی نشانه های وسواسی _ اجباری

23

گزارش یک مورد نادر سندرم کوید

24

شیوع آسیب شناسی روانی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر رشت

25

ارتبا ط الگوی مصرف مواد با ابتلا به اختلال بیش فعالی _کمبود توجه در نوجوانان پسر

26

پایایی و روایی آزمون انتظارات و پرسش نامه رفتار اجتماعی در نمونه ای از کودکان و نوجوانان ایرانی

27

بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدایی شهر رشت نسبت به اختلال نقص توجه _ بیش فعالی

28

تاثیر آموزش مدیریت رفتار بر میزان رضایت زناشویی مادران کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی _ نارسایی توجه

29

مقایسه تعادل در کودکان دچار نارسایی توجه/ بیش فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی

30

میزان رضایت از تن انگاره در دختران نوجوان دبیرستان های شهر رشت

31

بررسی ارتباط رضایت از تصویر ذهنی با الگوهای فرهنگی _ اجتماعی در دختران نوجوان شهر رشت

32

نگرش دانشجویان مقطع بالینی رشته پزشکی و دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مورد طب مکمل و جایگزین

33

سبک های مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

34

بررسی اندیشه پردازی خودکشی در بیماران افسرده عامل به مناسک دینی

35

بررسی کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی

36

تعیین نقص توجه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی

37

بررسی شدت افسردگی بر اساس مقیاس بیماران قلبی (CDS)در بیماران قلبی_عروقی بستری در بیمارستان قلب رشت

38

تأثیر آموزش شیوه های تربیتی سیرة عملی پیامبر اکرم(ص)، بر تفکردینداری، اعتقادات و باورهای مذهبی و سلامت روان
دانش آموزان دختر دورة متوسطه شهر اهواز

39

مقایسه فرسودگی شغلی و وضعیت سلامت روان در پرستاران شاغل در دو مرکز آموزشی و درمانی شهر رشت

40

تاثیر آموزش بر هوش هیجانی و کیفیت زندگی افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون

41 اثر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
 42

بررسی حوادث زندگی در اقدام کنندگان به خودکشی

 43

گزارش یک مورد مولتیپل اسکلروز با تظاهرات اختلال خلقی دوقطبی

 44

همه‏ گیری ‌شناسی اختلالات روانپزشکی در استان گیلان سال  ۱۳۸۰

 45

اندیشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران مبتلا به افسردگی.

 46

بررسی کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی

 47

مقایسه نگرش کودکان مبتلا به نقص توجه- بیش فعالی با همشیرهای غیرمبتلا و گروه کنترل نسبت به مصرف سیگار.

 48

تعیین نقص توجه بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی

 49

مقایسه استقامت قلبی- عروقی در کودکان دچار اختلال کاستی توجه/ بیش‌فعالی با و بدون اختلال هماهنگی حرکتی و کودکان سالم.

 50

مقایسه رابطه سبک‌های مقابله‌ای با میزان موفقیت تحصیلی در نوجوانان با و بدون اختلال شنوایی .

 51

گزارش یک مورد درمان با الکتروشوک در بیمار مبتلا به دمانس فرونتوتمپورال و سندرم کوتارد

 52

اثربخشی آموزش مولفه های هوش هیجانی بر استرس فرزندپروری مادران دارای کودکان مبتلا به اختلالات طیف اتیسم  

 53 بررسی اختلال شنوایی- تعادلی در کودکان دچار دیابت قندی نوع 1
 54

حوزه های مختلف کاربردی پردازش سیگنال مغزی در ایران

55 

نقش نارسایی‌ شناختی، نوآوری و ریسک پذیری در تبیین اعتیاد به اینترنت 

56 

تأثیر بازی‌درمانی بر حافظه کوتاه‌مدت دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی-توجه/ فزون‌کنشی

 57 بررسی الگوی مصرف مواد در بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی شفای رشت‌‌ 
58 

مقایسه سلامت روانی، تاب‌آوری و رضایت زناشویی در زنان دارای همسران مبتلا به اختلالات روان‌پریشی با زنان دارای همسران سالم

 59

چگونگی مشاوره‌های روانپزشکی درخواستی از بیمارستان‌های آموزشی‌ 

 60

بررسی همراهی خودشیفتگی با همدلی و سبک‌های رویارویی در کاربران عضو و غیر‌عضو فیس‌بوک 

 61

نشانه‌های اضطراب و افسردگی پس از سکته مغزی در بیماران سرپایی‌‌ 

 62

عوامل در پیوند با بازگشت به مصرف مواد در مراجعان به مرکز درمان سوء‌ مصرف مواد‌

 63

بررسی فراوانی دلیریوم و عوامل مرتبط با آن بعد از جراحی مفصل لگن  

 64

 بررسی تأثیر روش تدریس فعال بازی بر انگیزه و بهبود فرآیند یاددهی - یادگیری دستور زبان فارسی

65

رابطه بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند با استرس و رضایت از زندگی در دانشجویان پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

66

بررسی بستری اجباری در پرونده های بیماران معرفی شده از مراجع قضایی به بیمارستان روانپزشکی

آخرین بروز رسانی : 1400/12/16 14:06