عنوان استاد راهنما
بررسی خشونت نسبت به همسر و پیامدهای روانی افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه در همسران مصرف کنندگان شیشه مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شفا دکتر خلخالی
بررسی فراوانی اختلالات مصرف شیشه در مراجعه کنندگان به بخش فوریت­های روان­پزشکی بیمارستان شفا از مرداد 1391 تا مرداد 1392 دکتر خلخالی
تاثیر آموزش بر هوش هیجانی و کیفیت زندگی بر افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون مرکز آموزشی درمانی شفا رشت 92 دکتر سلیمانی
مقایسه پاسخ بالینی بیماران وسواسی جبری مقاوم به داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین به افزودن لاموتریژین دکتر خلخالی
مقایسه کیفیت زندگی در میان بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون مراجعه کننده به بیمارستان شفا با وبدون سوء مصرف الکل دکتر نجفی
بررسی ارتباط اضطراب، استرس، و افسردگی ، با هوش هیجانی در دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر کوشا
بررسی ﺗﺄثیر Transcranial direct current stimulation در کاهش علایم بیماران مبتلا به اختلال وسواس جبری مقاوم به درمان
دکتر نجفی
بررسی حافظه دیداری و توجه بینایی در مبتلایان به سایکوز ناشی از مت آمفتامین و مقایسه آن با اسکیزوفرنیا و گروه کنترل دکتر خلخالی

ارزیابی خواص سایکومتریک آزمون فاگرشتروم برای وابستگی به نیکوتین (FTND) در افراد سیگاری مراجعه کننده به درمانگاه درمان نگهدارنده با متادون بیمارستان شفا

دکتر سلیمانی

بررسی اثربخشی آموزش گروهی مهارت‌های فرزندپروری به مادران بر کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی/بیش فعالی

دکتر کوشا
بررسی اثر بخشی درمان کوتاه مدت ازدواج به وصال نرسیده در مراجعین به کلینیک روانپزشکی طلوع شهر رشت از سال 1394تا 1395 دکتر نجفی

اثر آموزش روانپزشکی بر نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نسبت به روانپزشکی و افراد مبتلا به اختلالات روانی سال تحصیلی96-95

دکتر سلیمانی
بررسی سلامت روانی، کیفیت زندگی و شادکامی در مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالات طیف اتیسم و مقایسه آنها با مادران دارای کودک سالم دکترسلیمانی
بررسی ﺗﺄثیر تحریک مغز با جریان مستقیم در بیماران وابسته به مواد دکتر نجفی
بررسی روایی و پایایی پرسشنامه افسردگی پس از سکته مغزی در بیماران سرپایی شهر رشت دکتر شکرگزار
بررسی شیوع اضطراب و افسردگی پس از سکته مغزی در بیماران سرپایی مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستانهای رشت دکتر شکرگزار
تاثیر هم ابتلایی اختلال وسواس جبری بر روی سیر سیمای بالینی و درمان اختلال دو قطبی یک
دکتر خلخالی
بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر بی خوابی در میان دانش آموزان متوسطه شهر رشت 1392 دکتر سلیمانی
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با استرس فرزند پروری در مادران کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال بیش فعالی /عدم تمرکز مراجعه کننده به مرکز تخصصی مشاوره کودکان و نوجوانان گیل رشت دکتر کوشا
مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روان در پرستاران بیمارستان شفا رشت با پرستاران بیمارستان حشمت رشت دکترسلیمانی
فراوانی نوع مصرف مواد در بیماران بستری بیمارستان روانپزشکی شفا در شش ماهه اول سال 1387 در مقایسه با شش ماهه اول سال 1393 دکتر شکرگزار
بررسی اثربخشی تحریک مغز با جریان الکتریکی مستقیم، در کاهش افسردگی بعد از سکته مغزی دربیماران مراجعه کننده به کلینیک طلوع رشت در سال 95-94 دکتر ضرابی
بررسی فراوانی و عوامل خطر افسردگی و اضطراب در بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز اعتیاد شهر رشت دکتر شکرگزار
بررسی همراهی ویژگی های شخصیتی با افکار خودکشی در افراد وابسته به مواد تحت درمان نگهدارنده با متادون در مراکز ترک اعتیاد شهر رشت دکتر شکرگزار
بررسی فراوانی هم ابتلایی سوء مصرف مواد در بیماران دو قطبی مبتلا به اختلال بیش فعالی ونقص توجه و بدون آن دکتر شکرگزار
بررسی فراوانی،علل وکیفیت مشاوره های روانپزشکی درخواستی از بیمارستان های آموزشی شهر رشت برای بیمارستان شفا از تیرماه 91 تا پایان 93 دکتر عبدالهی
بررسی شیوع اختلالات شناختی و عملکرد سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت استان گیلان دکترسلیمانی

رابطه سبکهای والدینی وسبکهای دلبستگی با آمادگی سو ءمصرف مواد درنوجوانان پایه های سوم وچهارم دبیرستانهای رشت درسال تحصیلی 96-1395

دکترسلیمانی
 
بررسی تاثیر متفورمین بر شاخص توده ی بدنی در بیماران تحت درمان با داروهای مهارکننده ی انتخابی بازجذب سروتونین مراجعه کننده به کلینیکهای روانپزشکی شهر رشت
 دکتر شکرگزار
 

بررسی اثر محافظتی شناختی لیوتیرونین در بیماران مبتلا به اختلال خلقی تحت درمان الکتروشوک

 دکتر نجفی
 
ارزیابی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر آموزش روانی بر روی علائم مثبت و منفی افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی مزمن
 دکتر ضرابی 
بررسی اثر افزودن پروبیوتیک به درمان استاندارد بر روی علایم بیماران اسکیزوفرنی بار اول: یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور  دکتر سلیمانی
ارزیابی و مقایسه اثر بخشی مداخله شناختی – رفتاری و آموزش روانی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
 دکتر ضرابی 
 embed'>بررسی اثربخشی فاموتیدین بر علائم بیماران اسکیزوفرنی تحت درمان استاندارد در مقایسه با گروه کنترل  دکتر پوررمضانی
 بررسی پاسخ بالینی بیماران وسواسی جبری با پاسخ نسبی به داروهای مهار کننده بازجذب سروتونین به تقویت درمان با اندانسترون   دکتر خلخالی 
 بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت خواب در دانش آموزان متوسطه دوره اول دختران ناحیه یک و دو رشت سال تحصیلی 99-98  دکتر سلیمانی
 بررسی شیوع افکار تنهایی و افکار خودکشی در بیماران دچار آکنه ولگاریس مراجعه‌کننده به درمانگاه پوست علوم پزشکی گیلان در بهار 1399  دکتر پور رمضانی
 مقایسه سطوح شناختی در سه ماهه های بارداری در زنان مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا رشت در سال 98-1397  دکتر سلیمانی
 بررسی و مقایسه ی ویژگی های بالینی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری با و بدون هم ابتلایی با اختلال اضطرابی در یک کلینیک سرپایی روانپزشکی در رشت در سال1396  دکتر خلخالی
 بررسی ارتباط پیشرفت تحصیلی با متغیرهای دموگرافیک دانشجویان پزشکی دانشگاه گیلان، ورودی 1397  دکتر سلیمانی
 تعیین ارتباط علائم نوروسایکیاتریک بیماری آلزایمر با فشار مراقبتی مراقبین بیمار در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شفای رشت در سال 1399  دکتر عبد الهی
 " بررسی ارتباط بین کمال گرایی، نارضایتی بدنی و شاخص توده بدنی  در بین کارورزان دانشکده علوم پزشکی گیلان در سال 1399  دکتر پور رمضانی
 بررسی الگوی تجویز داروهای سایکوتروپ در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی بستری در بیمارستان روانپزشکی شفا رشت در سال ۱۳۹۷  دکتر شکر گزار
 بررسی فراوانی  سندروم خستگی مزمن و علائم افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 99-1398  دکتر سلیمانی
 بررسی سطح فعالیت بدنی، علایم اضطراب و افسردگی در کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399  دکتر عبدالهی
 بررسی فراوانی سندرم متابولیک در مبتلایان  به اختلال وسواسی- جبری در مراجعه کنندگان به کلینیک سرپایی روانپزشکی در رشت در سال 1399  دکتر خلخالی
 بررسی فراوانی مصرف سیگار، الکل و مواد و ارتباط آن با شاخص های سلامت عمومی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399  دکتر پور رمضانی
 بررسی رابطه غلظت سرمی DHEA و اختلال شناختی در سالمندان رشت  دکتر عبد الهی
 بررسی پرونده های ارجاعی از مراجع قضایی به بیمارستان روانپزشکی آموزشی و درمانی شفا رشت  در سال 1397  دکتر شکر گزار
 بررسی رابطه بین اعتیاد به گوشی های هوشمند با استرس، عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی وکارورزی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399  دکتر نجفی
 بررسی اثر محافظتی شناختی لیوتیرونین در بیماران مبتلا به اختلال خلقی تحت درمان الکتروشوک  دکتر نجفی
 مقایسه شاخص های آنتروپومتریک و متابولیک قبل و بعد از درمان با داروهای مهارکننده انتخابی بازجذب سروتونین در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های سرپایی روانپزشکی شهرستان رشت در سال 99-1398  دکتر شکر گزار
 بررسی آمادگی به اعتیاد و ارتباط آن با نمایه سلامت در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 1399  دکتر نجفی
 ارزیابی و مقایسه اثر بخشی مداخله شناختی رفتاری و آموزش روانی بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال  دکتر ضرابی دکتر فرهی
 بررسی ارتباط صفات شخصیتی وعزت نفس با نشانه­ های اضطراب اجتماعی در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال تحصیلی 1400-1399  دکتر عیسی نظر
 بررسی دانش، نگرش و عملکرد والدین در خصوص قوانین استفاده از فضای مجازی توسط فرزندان در سال 1400-1399  دکتر کوشا
آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 10:36